Лечение

Консултация в нашата клиника

След обстоен преглед, ще обсъдим дали е необходимо ортодонтско лечение и кое време е оптимално за провеждането му. Ще дадем основни насоки за това какво предстои като лечение и какво да очаквате като резултат. Ще вземем зъбни отпечатъци, ще напрваим специални фотографски снимки и ще назначим рентгенови снимки,ако това е необходимо. Всичко тези етапи са необходими ,за да изградим пълноценно един от най-важните аспекти на ортодотското лечение, а именно – планът.

Анализ и план на лечение

След задълбочено анализиране на данните от моделите, от специфичния анализ на рентгеновите снимки, анализ на информацията от анамнезата и статуса, от данните от фото снимките и препоръките на специалисти от други области се съставя план на лечение. Посещението, в което Ви запознаваме с този план представлява разговор за всички проблеми и техните решения, свързани с подреждането на зъбите и захапката, а и не само. Представяме Ви плана на лечение, етапите му и различните варианти, ако съществуват такива. Отговаряме на всички Ваши въпроси.

Показваме различните апарати, необходими за провеждане на лечението. Обясняваме различните ангажименти свързани с лечението, както от страна на нас, като доктори, така и отговорностите от страна на пациента. Определяме сроковете на лечение. Когато постигнем съгласие върху всеки един от тези въпроси, тогава се дава начало на лечението спрамо плана.

Начало на лечението

Всяко начало е малка победа. С началото на Вашето лечение, ние ще Ви дадем съвети и напътствия как заедно да побеждаваме всеки ден до постигане на една перфектна усмивка.

Резултати

Перфектните резултати са целта, към която винаги се стремим. Благодарение на работата ни по индивидуално изготвения план за Вашето ефективно лечение постигаме мечтаната красива усмивка.