Поддържане на хигиена при ортодонтско лечение

Перфектната хигиена е задължителна преди, по време, след, а дори и без да е провеждано ортодонтско лечение. По време на лечението обаче съществуват особености, които затрудняват грижите за зъбите. Така трябва да се спазват определени правила.
Зъбите трябва да се почистват след всяко хранене, като най-добре да имате четка за храненията навън. Ако почистването с четка е невъзможно, изпкакването и изжабурване с вода е препоръчително за отстраняване на хранителните остатъци.
Основно почистването на зъбите (вечер и сутрин) трябва да се правят според предписанието на ортодонта, като се използват всички основни (различни видове четки) и допълнителни (зъбен душ, вода за уста и др.) средстства за устна хигиена.

Усилията които полагаме заедно довеждат по мечтания резултат – здрава и красива усмивка.