Поддържане на резултата след ортодонтстко лечение

След всяко ортдонтско лечение, независимо от продължителността и сложността се налага задържане на резултата.

Това задържане се налага поради няколко причини. Основните са две:

  • Връщането на резулатата след ортодонтско лечение се нарича рецидив. Представлява тенденцията на зъбите да се връщат към позицията от преди началото на ортодонтското лечение след сваляне на ортодонските апарати.
  • Нормалните промени в положението на зъбите при остаряването ни. Те се дължат на множество фактори, някои от които са нормалното придвижване на зъбите напред, промени действието в мускулите, промени в теглото и др.

При проведено ортодонтско лечение зъбите са в оптимално положение затова, в повечето случаи, всяко преместване е нежелано. За да се предовратят всички тези движения се използват апарати за задържане на резултата – ретайнери.

Ретайнерите се разделят на два вида

Снемаеми
Представляват вакуумно-формовани шини, които обхващат цялата корона на зъба като така задържат положението му. Тези апапрати са прозрачни и незабележими. Свалят се и се слагат от пациентите, като е необходимо да са сериозни и отговорни относно тези задължения. Относително рядко се използват различните видове апаратчета (шини) от пластмаса.

Неснемаеми
Като цяло е предпочитания вид ретенция от нас и пациентите, тъй като пациентът няма ангажимент към нея, освен добрата хигиена и редовните посещения при зъболекар. Представлява малка метална шина, фиксирана по вътрешната страна на фронталните зъби, която задържа положението им. Може да е телена или индивидуално планирана, като всяка има своите предимства и недостатъци.