Лечение с алайнери

Алайнерите са модерната алтернатива на брекетите. Те местят зъбите в правилната им позиция чрез т.нар атачмънти, които са фиксирани към зъбите.
Алайнерите са снемаеми ортодонтски апарати и това увеличава комфорта за пациентите. Лечнието с алайнери предлага и множество допълнителни удобства като визулизиране на крайния резултат още преди започване на лечнието и др. Алайнерите имат редица предимства, а именно:
* Дискретност – алайнерите са практически невидими.
* Комфорт и безболезненост – Алайнерите са изработени от гладък, мек материал, който се възприема по-лесно от устната лигавица в сравнение с брекетите.
* Лесна поддръжка – Алайнерите могат да се свалят по време на хранене и хигиена, което прави по-лесна поддръжката им, както и се налагат по-малко ограничения в диетата.
* Ефективност – Те се използват за корекция на различни видове ортодонтски проблеми. Предоставят стабилни и предсказуеми резултати.
* По-кратко лечение – В някои случаи лечението с алайнери може да бъде по-кратко в сравнение с традиционните брекети.

Подходящ ли сте за лечение с алайнери?

Резултати