Лечение със снемаеми ортодонтски апаратчета

Използват се при деца основно за създаване на място и коригиране на захапката.

Най-често в периода на смяна на зъбките при деца, когато можем да създадем място за все още непробилите постоянни зъби.Апаратчетата са много важен момент в ранното ортодонтско лечение, защото те помагат за коригирането на захапката докато има растеж . Тези апарати обикновено са етап от лечението, тъй като не могат да подредят прецизно зъбите и се налага последващо подреждане на зъбите с алайнери или брекети.